Sagt av kunder/klienter i team-coaching:

«Til tross for snau tidsramme fungere gruppesamtalene godt, bl.a. fordi de ble konstruktivt styrt. Jeg kunne gjerne ha fortsatt videre!»

«Jeg synes samlingene med deg var fruktbare!»

«Jeg synes du var god til å strukturere prosessen, informere om hva det handler om. Dette gav rom for de ulike innspillene fra teamet. Det ble et trygt rom å snakke i, og det satte i gang en god prosess.»

Sagt av kunder/klienter i en-til-en-samtaler:

«Takk for nyttige samtaler i forbindelse med jobbutfordringer! Det var så bra å snakke om det jeg kan gjøre noe med, og ikke alt det andre som tar energi og oppmerksomhet. Jeg fikk en «rekalibrering» før det viktige møtet. Jeg landet på nytt, senket skuldrene og pustet med magen igjen. Og etter det føltes møtet enkelt.»

«I samtalene fikk jeg fokus på helt andre ting enn de jeg har fått på jobbsøkerkurs og annet. Og rådene jeg fikk kan også brukes i krevende jobbsituasjoner og tøffe møter, det er jeg sikker på.»