Jeg tilbyr rimelig coaching for studenter!
Er det kaos i hodet ditt? Jeg kan hjelpe deg å rydde!

Denne våren tilbyr jeg gratis coaching for studenter i Oslo.

Norsk Gestaltinstitutt har mottat økonomisk støtte fra Kunnskaps-departementet, som gjør at jeg får betalt, mens det et gratis for deg som er student. Målet er

  • å bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter ved høyskoler og universiteter, og gjennom dette sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon
  • at flest mulig studenter skal kunne opprettholde studieprogresjon

Covid-pandemien har hatt store konsekvenser for studenter, som periodevis har hatt liten eller ingen tilgang til lærestedene, og noen studenter risikerer å falle fra eller bli forsinket med studiene sine.

Siden jeg godt husker studentlivets usikkerhet og frustrasjoner, brenner jeg for å hjelpe deg som sliter nå. Du tenker kanskje: Klarer jeg eksamen? Hva skjer etterpå, får jeg en jobb? Blir jeg ferdig med masteroppgaven? Hvor stort blir studielånet? Får jeg plass på studentbyen? Med en pandemi på toppen, har det nok vært både tøft, ensomt og vanskelig for mange.

Derfor er jeg for deg hvis du trenger noen å snakke med! Jeg vil være støttende og lyttende, og vil utforske utfordringene sammen med deg. Vi kan møtes i mitt lokale på Frogner, eller digitalt, det er opp til deg. Ta kontakt, så finner vi et egnet tidspunkt.