GPO – Gestaltpraktiserende i organisasjoner

Jeg er medlem i Gestaltpraktiserende i organisasjoner (GPO), og har vært det siden jeg studerte gestaltcoaching ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. GPO er en medlemsforening for de som jobber gestaltisk i organisasjonssammenheng. Det kan eksempelvis være i én-til-én ledercoaching, eller som ekstern konsulent som tar kortere eller lengre oppdrag inn i en organisasjon for å bistå med organisasjonsutvikling, konfliktløsning eller lignende.

Jeg bruker tittelen Gestaltcoach MGPO, som innebærer at jeg er aktivt medlem som tilfredsstiller visse krav for akkreditering. Det kreves blant annet at jeg går i veiledning og at jeg holder meg faglig oppdatert gjennom seminarer og workshops som tilbys gjennom GPO. Coachingstudenter ved NGI må bruke en akkreditert coach i obligatorisk coaching som kreves i løpet av studiet.

Norsk gestaltterapeutforening

Jeg er studentmedlem i Norsk gestaltterapeutforening. Jeg går nest siste år av gestaltterapi-utdanningen og er godkjent av Norsk Gestaltinstitutt HøyskoIe for å praktisere som «gestaltterapeut under utdanning». Jeg går jevnlig i obligatorisk veiledning på min praksis som terapeut under utdanning.

INTAGIO – The International Association for Gestalt in Organizations

Jeg er medlem i INTAGIO, en organisasjon som er åpen for alle med bakgrunn fra eller interesse for gestalt, og som jobber i eller med organisasjoner, coacheer/klienter, eller som praktikerer som interne eller eksterne konsulenter, coacher, terapeuter, ledere, ansatte, akademikere, forskere og forfattere blant andre fagfolk.