I gestaltcoaching møter jeg deg med hele meg, med mine erfaringer, følelser, fornemmelser og mitt levde liv, i tillegg til min utdannelse, kompetanse og (livs)erfaring. Jeg tar deg på alvor, og møter deg og anerkjenner deg der du er, uten vurderinger, analyser eller tolkninger. Jeg gir ikke råd og løser ikke dine problemer og utfordringer, men vil gjerne «elte» dem og utforske dem sammen med deg.

I coaching-rommet kan vi eksperimentere uten at det er skummelt eller uforutsigbart. Tenk på coaching-rommet som et trygt laboratorium, et privat «forskningsprosjekt», hvor du får hjelp til å bli mer bevisst hvordan du blir påvirket av andre. Vi kan teste ut hypoteser (kan jeg gjøre dette annerledes? i så fall hvordan?), og finne ut «hvordan ville det være hvis jeg heller sa/valgte/gjorde noe helt annet…». Spennende, ikke sant? Slik kan du bli mer bevisst hvilke valgmuligheter du har.

Andre menneskers mønstre og adferd har du lite kontroll over – men du kan velge hvordan det treffer deg, dét er nemlig ditt valg og ditt ansvar. Da tar du kontroll på det du kan ha kontroll over, nemlig deg selv – i stedet for å kaste bort  energi på å forsøke å få andre til å forstå at de må endre seg.

Vi kan leke oss med muligheter, utforske måter å håndtere situasjoner og følelser, situasjoner og reaksjoner på. Eksempelvis kan vi øve på å håndtere situasjoner på andre måter enn vi vanligvis gjør, for å kjenne «hvordan det ville være hvis…».

Gestalt er stort og omfattende, og det er vanskelig å beskrive kort hva det er. Her beskriver jeg noen sentrale begreper, og kommer med noen smakebiter.