I gestaltcoaching/-terapi møter jeg deg med hele meg, med mine erfaringer, følelser, fornemmelser og mitt levde liv, i tillegg til min utdannelse, kompetanse og (livs)erfaring. Jeg tar deg på alvor, og møter deg og anerkjenner deg der du er, uten vurderinger, analyser eller tolkninger. Jeg gir ikke råd og løser ikke dine problemer og utfordringer, men vil gjerne «elte» dem og utforske dem sammen med deg.

I coaching-/terapi- rommet kan vi eksperimentere uten at det er skummelt eller uforutsigbart. Tenk på dette rommet som et trygt laboratorium hvor vi undersøker sammen – hvor du støttes i å bli mer bevisst hvordan du blir påvirket av andre, og hvordan du påvirker andre. Vi kan teste ut hypoteser (kan jeg gjøre dette annerledes? i så fall hvordan?), og finne ut «hvordan ville det være hvis jeg heller sa/valgte/gjorde noe helt annet…».

Andre menneskers mønstre og adferd har vi lite kontroll over – men vi kan velge hvordan det treffer oss, dét er nemlig vårt eget valg og vårt eget ansvar. Da tar vi kontroll på det vi kan ha kontroll over, i stedet for å bruke energi på å forsøke å få andre til å forstå at de må endre seg.

Vi kan leke oss med muligheter, utforske måter å håndtere situasjoner og følelser, situasjoner og reaksjoner på. Eksempelvis kan vi øve på å håndtere situasjoner på andre måter enn vi vanligvis gjør, for å kjenne «hvordan det ville være hvis…».

Gestalt er stort og omfattende, og det er vanskelig å beskrive kort hva det er. Her beskriver jeg noen sentrale begreper, og kommer med noen smakebiter.