Book avtale her!

Samtaler foregår digitalt, og varer ca 1 time. Ved mulighet, kan vi utvide til 1,5-2 timer hvis det er behov for det.

Eksamenshjelp MINI kr 700,- er én online samtale på ca en time, kan utvides til 1,5-2 v behov (kr 1050 – 1400).

Eksamenshjelp MAXI kr 2000,- er to online samtaler på ca en time, pluss at jeg leser gjennom utkastet to ganger (før hver time).

Jeg er nå i det tredje året i terapi-utdanningen, og var ferdig gestaltcoach i 2022. Jeg har et par års erfaring med å coache NGI-studenter, og mye erfaring med akademisk oppgaveskriving, gjennom dette og tidligere studier, og fra arbeidslivet. Min erfaring med eksamener ved NGI er at jeg lærer veldig mye av det! Det kan være et slit underveis, men tilfredsstillende at det også er en læreprosess; om meg selv, om gestaltfaget generelt og om det jeg skriver om spesifikt.

For å få best mulig utbytte av eksamens-hjelpen, er det fint om du allerede har tanker om case du kan tenke deg å skrive om. Vil du at jeg skal lese gjennom utkast på forhånd, velger du Eksamenshjelp MAXI.

Ut over dette finner vi veien sammen; det er ikke one size fits all – jeg tilpasser til deg og dine behov. Dette er ikke rådgivning eller veiledning; men samtaler i god coaching-ånd, hvor du blir støttet og utfordret innen trygge rammer.